AKUC 소식

전체 168
번호 제목 작성자 작성일 추천 조회
128
2019년 7월 14일 교회의 삶과 소식
akuc 2019.07.15 추천 0 조회 68
akuc 2019.07.15 0 68
127
2019년 7월 7일 교회의 삶과 소식
akuc 2019.07.07 추천 0 조회 68
akuc 2019.07.07 0 68
126
07.07.장홍식 집사님 입원
akuc 2019.07.07 추천 0 조회 52
akuc 2019.07.07 0 52
125
2019년 6월 30일 교회의 삶과 소식
akuc 2019.06.30 추천 0 조회 58
akuc 2019.06.30 0 58
124
06.28. 김재걸 방사선 전문의
akuc 2019.06.28 추천 0 조회 176
akuc 2019.06.28 0 176
123
2019년 6월 23일 교회의 삶과 소식
akuc 2019.06.23 추천 0 조회 101
akuc 2019.06.23 0 101
122
06.16.어버이 날, 요셉회원들이 국수 대접
akuc 2019.06.16 추천 0 조회 86
akuc 2019.06.16 0 86
121
2019년 6월 16일(일) 교회의 삶과 소식
akuc 2019.06.16 추천 0 조회 84
akuc 2019.06.16 0 84
120
2019년 6월 9일 교회의 삶과 소식
akuc 2019.06.10 추천 0 조회 95
akuc 2019.06.10 0 95
119
06.10. 최혜선 성가대 지휘님의 아들과 딸이 함께
akuc 2019.06.10 추천 0 조회 101
akuc 2019.06.10 0 101
118
06.09-고상호장로의 다섯누나들이 방문
akuc 2019.06.10 추천 0 조회 89
akuc 2019.06.10 0 89
117
06.09 삼림욕(森林浴)-치유의 오솔길
akuc 2019.06.09 추천 0 조회 97
akuc 2019.06.09 0 97
116
2019년 6월 2일 교회의 삶과 소식
akuc 2019.06.02 추천 0 조회 96
akuc 2019.06.02 0 96
115
06.01. Lansing 연합교회 Rev.Brayan Ransom은퇴감사예배
akuc 2019.06.01 추천 0 조회 81
akuc 2019.06.01 0 81
114
2019년 5월 26일 교회의 삶과 소식
akuc 2019.05.26 추천 0 조회 84
akuc 2019.05.26 0 84
113
2019년 5월 19일 교회의 삶과 소식
akuc 2019.05.19 추천 0 조회 107
akuc 2019.05.19 0 107
112
2019년 5월 12일 교회의 삶과 소식
akuc 2019.05.12 추천 0 조회 108
akuc 2019.05.12 0 108
111
2019년 5월 5일 교회의 삶과 소식
akuc 2019.05.07 추천 0 조회 94
akuc 2019.05.07 0 94
110
05.05.좋은 아침
akuc 2019.05.05 추천 0 조회 87
akuc 2019.05.05 0 87
109
2019.05.02. 조성준의원과 함께 하는 식목 행사
akuc 2019.05.02 추천 0 조회 82
akuc 2019.05.02 0 82

Comments are closed.